Hyppää pääsisältöön

Työkypärien eurooppalaiset päänsuojainstandardit

EN standardien testimenetelmiin perehtymällä voidaan suorittaa työtehtäväkohtainen riskienarviointi.

Tällä sivulla kerromme tarkemmin seuraavista päänsuojauksen EU-standardeista:
- EN 397 Teollisuuskypärästandardi
- EN 50365 Eristävät suojakypärät pienjännitetöihin
- EN 12492 Kiipeilykypärästandardi
- EN 16471 Firefighter’s helmets for Wildland Fire Fighting -metsäpalostandardi
- EN 16473 Firefighter’s helmets for technical rescue - tekniset pelastuskypärät
- EN 14052 High Performance teollisuuskypärästandardi
- EN 812 Kolhulippisstandardi


Suojainten oikeaoppinen käyttö tuo tehoa työhön.
Tunnemme tuotteet ja standardit, jos tarvitset lisätietoja riskien arvioinnissa, 
Safety-tiimi vastaa!

Kysy!

 


EN 397 Teollisuuskypärästandardi

EN 397 standardi kertoo kypärän suojaavuuden päälakeen kohdistuvilta iskuilta esim. putoavilta esineiltä.
 
EN 397 standardin pakolliset vaatimukset:

4.9. Tuuletusaukot: Ei pakollisia, mutta jos kypärässä on tuuletusaukot niiden yhteenlaskettu pinta-ala on oltava yli 1,5 cm2 mutta enintään 4,5 cm2. Näin pieni tuuletuspinta-ala ei käytännössä tarjoa päälle tehokasta viilennystä. Jos kuoressa on tuuletusreiät niin testimenetelmän mukaista suojaa sähkönjohtavuuden osalta ei voida saavuttaa, joten kannattaa valita joko umpikypärä tai sitten kunnolla tuulettuva malli, jossa tuuletusaukkojen sertifiointi EN 12492 -standardin mukaiset

5.1.1. Iskunvaimennus ylhäältä: Putoavan yksittäisen esineen aiheuttaman iskunvaimennuksen osalta: 5 kg pyöreä teräspaino 1 m korkeudelta, 5 kN iskuvoima.

5.1.2. Läpäisynkestävyys: Kypärään tunkeutuvan yksittäisen terävän esineen osalta: 3 kg 60 astetta terävä teräskartio 1 m korkeudelta.

5.1.3. Liekinkestävyys: Propaaniliekki kohdistetaan kypärään 10 sek ajan ja jälkipalaminen saa olla enintään 5 sek: EN 397 sertifioidussa kypärässä saa kuitenkin olla yhteispinta-alaltaan 4,5 cm2 tuuletusaukot, eli tämä testi ei tarkoita että kypärä suojaisi käyttäjää liekkikosketukselta.

5.1.4. Leukahihnan aukeaminen: Jos kypärässä on leukahihna, sen on pysyttävä kiinni 15 daN nykäisystä ja auettava viimeistään 25 daN nykäisystä.

5.1.5. Merkitseminen: Kypärään tehtyjen merkintöjen tulee kestää testin asettamat vaatimukset.
 

EN 397 standardin vapaaehtoiset vaatimukset:

5.2.1. Kylmältä suojaavuus: Pakollisten vaatimusten testit 5.1.1. ja 5.1.2 suoritetaan uudelleen -20 C tai -30 C lämpötilassa ja kypärän merkintä sen mukaisesti.

5.2.2. Kuumalta suojaavuus: Pakollisten vaatimusten testit 5.1.1. ja 5.1.2 suoritetaan uudelleen +150 C lämpötilassa ja kypärän merkintä sen mukaisesti.

5.2.3. Sähköiskujen suoja: Testin tarkoitus on suojata käyttäjää kypärän lyhytaikaiselta kosketukselta virroitettuihin johtimiin 440 V a.c. asti. Testi tehdään 1200 V jännitteellä 15 sekunnin ajan, vuotovirta ei saa ylittää 1,2 mA. Kypärä merkitään sen mukaisesti. Tätä testiä ei ole mahdollista läpäistä millään kypärällä missä on reikiä.

5.2.4. Sivupuristuksen suoja: Standardin testimenetelmässä 6.11 kypärä kohdistetaan sivupuristukselle. Kypärän tulee suojata käyttäjän päätä kahden levyn välissä sivupuristukselta, joka alkaa 30 N puristuksesta ja suojata 430 N asti. Muodonmuutos saa olla enintään 40 mm ja pysyvä muodonmuutos max 15 mm. Kypärä merkitään sen mukaisestä LD (Lateral Deformation) suojausmerkinnällä.

5.2.5. Sulan metalliroiskeen suoja: Metalliroiske (150 g sulaa rautaa) ei saa läpäistä kypärän kuorta, se ei saa aiheuttaa muodonmuutoksia ja jälkipalaminen saa olla enintään 5 sekuntia.
Lisäksi standardissa määritellään nopeutetun ikääntymisen testimenetelmä, jonka tulosten perusteella valmistaja määrittää työkypärälle sen maksimikäyttöiän.
 


EN 50365 standardi: Eristävät suojakypärät pienjännitetöihin

EN 50365 standardin merkitseminen kypärään edellyttää kypärä on ensin EN397 sertifioitu. Joissain tilanteissa voidaan kuitenkin tehdä merkintä ”täyttää osittain”.
Eristävyystesti tehdään 5000 V:lla ja läpäisytesti tehdään 10000 V:lla. Osoituksena läpäistystä testistä, ja suojaavuudesta 1000 V AC (vaihtovirta) ja 1500 V DC (tasavirta) on kaksoiskolmio kypärän sisällä. Kaksoiskolmio-merkinnällä varustettuja kypäriä kutsutaan myös ”sähkömiehen kypäriksi”.
EN 50365 -testi on tietyin rajoituksin mahdollista tehdä myös kypärälle, jossa on tuuletusaukkoja, mutta testin ajaksi aukot on tilkittävä vesitiiviiksi. Työtehtäväkohtaisen riskienarvioinnin kannalta on kyseenalaista miten työntekijöitä voidaan ohjeistaa oikein tilkinnän suhteen, jos valitaan reiällinen malli.
Töihin, joissa on sähköiskun tai valokaaren uhka suosittelemme vain umpikypäriä ilman tuuletusaukkoja!

Tarkista myös tarvitaanko sähkötyökypärän kanssa:
- di-electric kuulonsuojaimet (esim. Sordin)
- valokaarelta suojaava kokokasvuosuojain (esim. Kask luokka 1 tai luokka 2)
- valokaarelta suojaava kypärähuppu (esim. BUFF Professional Arc Protec Balaclava)


 
EN 12492 kiipeilykypärästandardi

EU:n alueella ei ole korkeanpaikantyöhön liittyvää standardia päänsuojauksen osalta, joten tämän EN 12492 standardin testimenetelmiin yleisesti nojaudutaan.

EN 12492 standardin pakolliset vaatimukset:

4.1.4. Tuuletusaukot: Kypärässä on oltava tehokkaat tuuletusaukot ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on oltava vähintään 4 cm2.

4.2.1.1. Iskunvaimennus ylhäältä: Putoavan yksittäisen esineen aiheuttaman iskunvaimennuksen osalta (5 kg pyöreä teräspaino 2 m korkeudelta 10 kN iskuvoima)

4.2.1.2. Iskunvaimennus edestä: Edestä iskeytyvän litteän esineen aiheuttaman iskunvaimennuksen osalta (5 kg pyöreä teräspaino 0,5 m etäisyydeltä 10 kN iskuvoima)

4.2.1.3. Iskunvaimennus sivuilta: Sivulta iskeytyvän litteän esineen aiheuttaman iskunvaimennuksen osalta (5 kg pyöreä teräspaino 0,5 m etäisyydeltä 10 kN iskuvoima)

4.2.1.3. Iskunvaimennus takaa: Takaa iskeytyvän litteän esineen aiheuttaman iskunvaimennuksen osalta (5 kg pyöreä teräspaino 0,5 m etäisyydeltä 10 kN iskuvoima)

4.2.2. Läpäisynkestävyys: Kypärään tunkeutuvan kahden terävän esineen osalta (3 kg 60 astetta terävä teräskartio 1 m korkeudelta kaksi kertaa peräkkäin ja iskukohtien välillä tulee olla vähintään 5 cm väli).

4.1.3. Kypärään integroitu hihnasto ja leukahihnan aukeaminen: Kypärässä on oltava monipistehihnasto, johon kuuluu leukahihna. Hihnaston on oltava kypärän kuoressa kiinni ainakin kolmesta erillisestä kohtaa. Leukahihnan on oltava säädettävä ja leuan kohdalta vähintään 15 mm leveä.

4.2.3. Hihnaston lujuus ja leukahihnan aukeaminen: Leukahihna ei saa aueta, kun kypärän leukahihnaan kohdistuu 50 daN nykäisy. Hihnaston koko järjestelmä ei myöskään saa testissä joustaa yli 25 mm.

4.2.4. Kypärän päässä pysyminen: Kypärän on läpäistävä tilttaavuustesti, jossa se pysyy päässä suojaamassa käyttäjää, vaikka etu- tai takahelmaan kohdistuisi (10 kg) nykäys/suunnattu isku tai kypärän reuna tarrautuisi esteeseen joka pyrkisi ”tilttaamaan” kypärän pois päästä.

 

EN16471 ja EN16473 standardit, 
metsäpalo- ja tekniset pelastuskypärät

 • Ylhäältä tulevien iskujen suoja (5 kg 1 m etäisyydeltä, 50 J)
 • Sivuilta tulevien iskujen suoja (2,5 kg 1 m etäisyydeltä, 25 J)
 • Kypärään tunkeutuvan useamman esineen suoja (3 kg 1 m etäisyydeltä, 30 J)
 • Liekkikosketuksen suoja (15 sek ajan)
 • Säteilykuumuuden suoja (7 kW 1 min ajan)
 • Rakenteellinen kuumuudenkesto (90 C 20 min ajan)
 • Kuumien kiinteiden kappaleiden kesto
 • Sähkön eristävyys
 • Suoja nopeasti lentäviltä kappaleilta (teräskuula 120 m/s)
 • Kemikaalien kestävyys kosketuksessa
   
   
   

EN 14052 High Performance teollisuuskypärästandardi

EN 14052 standardi on suunniteltu vaativiin teollisuuden kohteisiin, joissa tarvitaan EN397 ja EN12492 standardeja kattavampaa suojausta erityisesti edestä, takaa ja sivuilta tulevilta iskuilta.
 
EN 14052 standardin pakolliset vaatimukset:

5.2.1. Iskunvaimennus (Päähän kohdistuva iskuvoima ei saa ylittää 5 kN ja sivuille, eteen ja taakse kohdistuville iskuille painon hidastuvuus ei saa olla yli 300 g).

5.2.2. Läpäisynkestävyys: Kypärään tunkeutuvan kahden tylpän esineen osalta (1 kg tylppä teräskartio 2,5 m korkeudelta päälaelle, ja 2 m korkeudelta päälaen ulkopuolelle (15-asetetta ja 60-astetta) kohdistuville iskuille (vähintään 75 mm etäisyydelle päälaen iskukohdasta), eikä saa osua päähän, eikä päähän kohdistuva iskuvoima saa ylittää 5 kN ylhäältä tuleville iskuille ja 15 kN muualle kuin ylhäältä tuleville iskuille).

5.2.3. Leukahihnan aukeamisen osalta pysyy kiinni 15 daN (kg) nykäisystä ja aukeaa viimeistään 25 daN (kg) nykäisystä.

5.2.4. Päässä pysyvyyden osalta

5.2.5. Liekinkestävyyden osalta (10 sek. liekin jälkeen max. 5 sek. jälkipalamisaika)

5.2.6. Merkintöjen osalta (merkintöjen oltava pysyviä ja luettavissa aina)
Päässä pysymisen osalta EN14052 testissä ravistetaan päätä ja kypärän tulee pysyä paikoillaan päässä.
 


EN 812 Kolhulippisstandardi

Kolhulippikset suojaavat päätä pieniltä kolhuilta ja naarmuilta. Kolhulippis voi olla sertifioitu standardin vapaehtoisten vaatimusten mukaisesti myös kylmiin olosuhteisiin. Kolhulippikset eivät ole työkypäriä, eikä niitä tule käyttää työtehtävissä, joissa päähän voi pudota tai lentää esine. 
 


Kansainvälisiä standardeja:

Pohjois-Amerikan standardit: ANSI Z89.1-2009
Kanadan standardit: CSA Z94.1-05
 
Lisätietona:
Jotkut työkypärät on EN50365 lisäksi testattu amerikkalaisen ANSI Z89.1-2009 luokka E mukaisesti 20 000 V asti. Kypärä kestää tämän testin kuten kuuluu, mutta se ei kuitenkaan takaa, että käyttäjä olisi välttämättä suojassa noin suuren jännitteen sähköiskutilanteessa. Asiaankuuluva valokaarisuojasertifioitu alusvaatetus ja kypärähuppu ja luokka 2 valokaarisuojan (< 7kA) tarjoava kokokasvosuojain ovat välttämättömiä.

 

Riskienarvioinnit tekee Vandernet Safety

Ota yhteyttä